Başkanın Mesajı

Yeni Yılınızı Kutluyorum

Her yeni yıl gibi 2019 yılında tüm kötülükleri unutturmasını ve güzellikle hayatınızı doldurmasını ümit ediyor  tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesini diliyorum yeni yılınızı kutluyorum

Maraş'Unutma

Sevgili canlar;  Alevilik inancımızda katliam, haksızlık, kin ve öfke olmaz bunun yerine hak ve adalet başta olmak üzere inancı, dini, kültürü örf ve âdeti ne olursa olsun ayırımsız hoşgörü ve sevgi vardır. 
Aynı topraklarda kardeşçe yaşamış aynı havayı aynı suyu paylaşmış olmamıza rağmen zaman zaman bizi bölmek parçalamak isteyen güçlerin maşası olan gerici ve faşist zihniyetteki insanların katliamlarına tanık olduk. İşte 40 yıl önce bugün  yaşanan Maraş katliamı ile Aleviler büyük bir acı yaşayarak yüzlercesi katledildi, kaybedildi ve göçe zorlandı  cenazelerini bile kaldıramayan, ölülerinin yasını tutamayan, kendi mağduriyetine bile tanıklık edemeyecek  trajik ve unutulmazdır
Saygılarımla 
Erdoğan  METİN

ŞEREFLİ, ÖZGÜR VE GÖNLÜ GÜZEL ŞAH HÜSEYİN

Biz Aleviler Kerbelayı ve Şah Hüseyninin katledilmesini trajik bir olay olarak yüzyıllardır hatırlar Muaviye ve Yezidi ise lanetleriz, güncelliğini hala koruyan bu olay tarih sayfalarında sadece üzücü bir olay olarak kalmamış Alevilerin bitmez tükenmez bilmeyen, her daim andıkları, ortak yarası ve bu yaranın verdiği acıdır
Diğer anlamıyla İslam açısından saflar netleşmiş ve zalime asla biat edilmeyeceği tüm süreçlere örnek olmuştur. Bizler Muharrem ayında sadece yas tutarak Şah Hüseyini anmayız onun “Nedir ki biat etmek? Eğilirsin olur biter. Her isteyen istediğine boyun eğdirirse, boyun eğmeyenlerin hali nice olur? Sanılmasın ki boyun eğmemek bir kibir işidir. Ben de boyun eğerim. Ama bilirim ki, Yezidi’n önünde eğilirsem eğer, zalimlik azalmaz; çoğalır” Der. işte biz Aleviler zalimler ve zülüm azalsın diye Kerbelayı unutmaz Şah Hüseyni anar, Oruç ve yas tutarız bu anlamda Oruç tutacak olan tüm canların orucu Hak katında kabul olsun.


SAYGILARIMLA
Erdoğan METİN