ERİKLİ BABA KİMDİR

Erikli Baba Kimdir ?


Erikli Baba Dergahı, Osmanlı’nın İlk yıllarından itibaren İstanbul Zeytinburnu/Kazlıçeşme’de bulunan Alevi-Bektaşi Dergahıdır.

Dergahlar ; sağlıgında sevilen, sayılan , halkı aydınlatan, toplum tarafından güvenilen itibar edilen kişilerin,Hakk’a yattıkları mekanlardır.

Erikli Baba’da Alevi-Bektaşi halkının yakından tanıdığı, sevdiği,saydığı,buyruğundan gidilen kişiliklerdendir.

Erikli Babqa Alevi-Bektaşi toplumunun ‘Serçeşmesi’ kabul edilen Hacı Bekraşi Veli’nin ilk Halifelerindendir. Tarihi kaynaklara Göre,12 İmamlar’dan İmam Musayi Kazım soyundan gelmektedir.

Erikli Baba’nın esas ismi Es-Seyit Muhammed Eryek’tir. Alievi tasavvufunda Eryek;Ehlibeyt’e uygun insan yetiştirenlere Verilen ünvandır.yani bir anlamda ‘İnsanı-Kmail’ dir.Eryek Baba üncanı buradan gelir.

Eryek Baba; sevenlerinin gönlünde taht kurmuş bir ‘İnsanı-Kamil’dir.Onların her tür yaratıcılıklarının kaynağıdır.Halk arasında Eryek Baba binbir adla Çağrılır.O’na;Eryek Baba, Ermiş Baba, Eren Baba, Eryek Sultan denildiği gibi ‘Erikli Baba ‘adı da verilmiştir.Bu isim, kış mevsiminde,kar ve buz içinde ‘erik’ yetiştirme kerametini göstermesinden kaynaklanmıştır.

Halk arasında söylenceye göre; Eryek Baba, Horasan Erenleri ile birlikte İstanbul’a geldikten sonra dergahını bugünkü yerine kurmu,kapısnı yedi kıta ,Onsekizbin aleme açmıştır