Erikli Baba Eğitim ve Kültür Vakfı


Erikli Baba Eğitim ve Kültür Vakfı
ERİKLİ BABA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI RESMİ SENEDİ VAKFIN ADI : Madde 1. Vakfın adı ERİKLİ BABA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI’dır. İş bu resmi senette “VAKIF” olarak anılacaktır . Kısa adı “EBV” dir. VAKFIN YERLEŞİM YERİ Madde 2. Vakfın merkezi İstanbul ili Zeytinburnu ilçesinde olup ; adresi , Kazlıçeşme Mahallesi Zakirbaşı Sokak No:2 Zeytinburnu/ İstanbul’dur . Yönetim kurulu kararı ile vakfın adresi değiştirilebilir . İlgili mevzuat çevresinde ve vakıf yönetim kurulu kararıyla yetkili makamlardan izin almak kaydıyla , vakıf yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açtırabilir . VAKFIN AMACI Madde 3. Evrensel kültür değerlerini yakalayan engin ve eşsiz kültür mirasımızın , özellikle tasavvuf kültürünün araştırılması , ortaya çıkartılması , geliştirilmesi ve korunması , Alevi-Bektaşi inanç ve kültürünü bir bütünlük içinde ele alarak araştırmak ,belgelemek ve yararlı sonuçlar elde etmek üzere tanımlamak , geliştirmek , geniş kitlelere tanıtılması sağlamak , yaşatmak ve geleceğe aktarmak ; bunlara ilişkin seminer , brifing , panel ,konferans , tartışma ve sohbet toplantıları ,kurslar ve benzeri toplantılar düzenlemek , kültürel faaliyetlerde ve etkinliklerde bulunmak , her derecede eğitim ve öğretim kurumları açmak , aynı amaçla çalışan gerçek ve tüzel kişilere yardımcı olmak , iş birliği yapmak , farklı inanç ve kültürler arasında dostluk , hoşgörü , karşılıklı sevgi ve saygının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyette bulunur . VAKFIN FAALİYETLERİ Madde 4. Vakıf , amaçları doğrultusunda , aşağıdaki faaliyetlerde bulunur . 1.Her türlü bilimsel , kültürel ,sanatsal ve eğitsel yayınlar ve araştırmalar yapmak ; dergi , kitap , broşür ve gazete çıkarmak ; her türlü reklam faaliyetlerinde bulunmak , görüş ve önerilerini , faaliyetlerini elektronik ortamda kitlelere iletmek , duyurmak , seminer , panel , konferans sohbet ve tartışma toplantıları , balolar , geceler ve benzer , sosyal organizasyonlar düzenlemek ;
Kerbela Muharrem ve Aleviler

Kerbela Muharrem ve Aleviler

Kerbela Muharrem ve Aleviler Alevi inancı açısından, şu andaki en güncel konu Miladi 680 yılında Mu ...
04 Temmuz 2018
Alevilik-Eğitim İlişkisi

Alevilik-Eğitim İlişkisi

Alevilik-Eğitim İlişkisi Eğitim sisteminin genel amaçları, var olan düzene sadakati sağlamak, birey ...
04 Temmuz 2018