Erikli Baba Eğitim ve Kültür Vakfı


Erikli Baba Eğitim ve Kültür Vakfı
ERİKLİ BABA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI RESMİ SENEDİ VAKFIN ADI : Madde 1. Vakfın adı ERİKLİ BABA EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI’dır. İş bu resmi senette “VAKIF” olarak anılacaktır . Kısa adı “EBV” dir. VAKFIN YERLEŞİM YERİ Madde 2. Vakfın merkezi İstanbul ili Zeytinburnu ilçesinde olup ; adresi , Kazlıçeşme Mahallesi Zakirbaşı Sokak No:2 Zeytinburnu/ İstanbul’dur . Yönetim kurulu kararı ile vakfın adresi değiştirilebilir . İlgili mevzuat çevresinde ve vakıf yönetim kurulu kararıyla yetkili makamlardan izin almak kaydıyla , vakıf yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açtırabilir . VAKFIN AMACI Madde 3. Evrensel kültür değerlerini yakalayan engin ve eşsiz kültür mirasımızın , özellikle tasavvuf kültürünün araştırılması , ortaya çıkartılması , geliştirilmesi ve korunması , Alevi-Bektaşi inanç ve kültürünü bir bütünlük içinde ele alarak araştırmak ,belgelemek ve yararlı sonuçlar elde etmek üzere tanımlamak , geliştirmek , geniş kitlelere tanıtılması sağlamak , yaşatmak ve geleceğe aktarmak ; bunlara ilişkin seminer , brifing , panel ,konferans , tartışma ve sohbet toplantıları ,kurslar ve benzeri toplantılar düzenlemek , kültürel faaliyetlerde ve etkinliklerde bulunmak , her derecede eğitim ve öğretim kurumları açmak , aynı amaçla çalışan gerçek ve tüzel kişilere yardımcı olmak , iş birliği yapmak , farklı inanç ve kültürler arasında dostluk , hoşgörü , karşılıklı sevgi ve saygının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla faaliyette bulunur . VAKFIN FAALİYETLERİ Madde 4. Vakıf , amaçları doğrultusunda , aşağıdaki faaliyetlerde bulunur . 1.Her türlü bilimsel , kültürel ,sanatsal ve eğitsel yayınlar ve araştırmalar yapmak ; dergi , kitap , broşür ve gazete çıkarmak ; her türlü reklam faaliyetlerinde bulunmak , görüş ve önerilerini , faaliyetlerini elektronik ortamda kitlelere iletmek , duyurmak , seminer , panel , konferans sohbet ve tartışma toplantıları , balolar , geceler ve benzer , sosyal organizasyonlar düzenlemek ;
CHP’li Vekili Gökhan Zeybek ve Parti Üyeleri Yönetim Kurulu Üyemiz Kazım Akşahin İle Birlikte Dergâhımızı Ziyaret Ettiler

CHP’li Vekili Gökhan Zeybek ve Parti Üyeleri Yönetim Kurulu Üyemiz Kazım Akşahin İle Birlikte Dergâhımızı Ziyaret Ettiler

Bugün Dergâhımızı CHP 2. Bölge Milletvekili Gökhan Zeybek; İBB ve CHP Fatih Meclis Üyesi ve Yönet ...

20 Nisan 2023
Deprem Bölgesine Hareket Edecek Olan Yardım Tırımız!

Deprem Bölgesine Hareket Edecek Olan Yardım Tırımız!

Canlar dün gece, sizlerin de emeği ve her türlü desteği ile topladığımız yardımları, deprem bölge ...

08 Nisan 2023
Depremzede Çocuklarımız İçin Oyuncak Kampanyası!

Depremzede Çocuklarımız İçin Oyuncak Kampanyası!

Depremzede Çocuklarımız İçin Oyuncak Kampanyası!

Katkıda bulunmak isteyen Canlarımız 23 ...

23 Mart 2023